Fue Yöntemi ile Saç Ekimi Metodu

Saç ekimi ameliyatları genel olarak iki kulak arasındaki, ense bölgesindeki erkeklik hormonlarına dirençli olan saç folliküllerinin, yeterli miktarda bir kısmının çeşitli tekniklerle buradan alınarak, saçsız veya seyrelen alanlara nakledilmesi işlemidir. Günümüzde FUE tekniği hastalarımızın %99’unda uyguladığımız bir tekniktir. Nadiren “FOX Testi” sonrası uygulanmadığı durumlar olabilir. Bu durumda hastaya klasik teknik uygulanmalıdır.

FUE yöntemi ile bistüri kullanmadan, iz bırakmadan saç foliküllerinin, özel bir mikro-motor ve bu mikro-motora uygun 0,6-1 mm çapındaki silindirik bıçaklar ile saç köklerinin, ortada kalacak şekilde küçük delikler açılarak, köklerin alınması işlemidir. Bu yöntemde foliküler üniteler alttaki gevşek dokulara hiç bir zarar vermeden çıkarılır. Her bir foliküler ünite 1-4 saç ve kökünü içerir. FUE yönteminde donör alan 1 mm olacak şekilde traş edilir. Bayanlarda ya da küçük bölge ekimlerinde bir pencere açılarak alım yapılabilir. Bu şekilde diğer saçlar ile kamufle edilerek sosyal hayatın devamı sağlanabilir. Hem verici, hem de saç ekimi yapılacak alıcı alanda, lokal anestezi uygulandıktan sonra alınan tek tek foliküller, saçsız alana transplante edilir.

Ekilen saçlar 15 gün ile 3 ay sonrasında dökülür. 0-12 ay içerisinde yeniden çıkar. Sonucu görmek için biraz sabırlı olup yaklaşık 12 ay kadar beklemek gerekmektedir. Ameliyat sonrasında ilk yıkama işlemi 48 saat sonra yapılmaktadır. Bu işlem Dr. Satır tarafından önerilen özel şampuanlar (besleyici doğal) ile özel olarak yıkanması gerekmektedir. Ameliyat sonrasında 3- 12 ay arasında, kafa derisinde sivilce çıkma olasılığı mevcuttur. Kafa derisi, 12 aya kadar uyuşuk kalabilse de bu etkiler geçicidir.

Tekniğin Avantajları;
Bir hafta içinde, foliküllerin alındığı alandaki minik delikler, iz bırakmayacak şekilde kapanır. Arka arkaya veya gün aşırı seanslar uygulanabilir ve her seansta 1500-6500 saç folikülü alınabilir (benim kişisel önerim bir seansta 5.000 folikülü geçmemektir), yani yaklaşık 3.000-14.000 saç teli tek seansta ekilebilir. Ense bölgesinden saçlı deri şeridi çıkarılmadığından iyileşme çok daha hızlı olmaktadır. İz kalmamaktadır ve kalıcı uyuşukluk yok denecek kadar azdır.

Baş bölgesinde yeterince folikül bulanmadığı durumlarda, vücudun değişik yerlerinden (göğüs, sırt, karın, bacak bölgesinden vs.) foliküler üniteler alınıp başa transfer edilebilir. Bu teknik, BHT (Body Hair Transplantation – Vücut Kılı Ekimi) olarak anılır. Kişinin kafa derisindeki saç kılı sayısı, operasyon için hastanın aday olup olmadığını belirlemez.

İğneli FUE ekim metodu ile saçlı 2000 grafte (folikul) kadar saçlı alanda başarılı ekimler yapılabilmektedir. Ancak bu yöntemle, ekim süresi açısından, 4.000 Graftlik saçsız ekimle aynı sürededir.

Dr.Satir, dünyada ve Türkiye’de ilk olarak “Saç Hekim Hastanesi’nin” sorumlu doktoru olduğu sürede, PRP’li ekim yöntemini yapmış ve daha sonra birçok doktor tarafından bu ekim yöntemi de devam ettirilmiş ve ettirilmektedir.